Danh mục: HDD – Ổ cứng đĩa

HDD ổ cứng loại đĩa quay với tốc độ vòng quay từ 5.400 đến 10.000